Marker kommune

Fast 100 % sykepleierstilling ved skjermet avdeling

Fast 100 % sykepleierstilling ved skjermet avdeling

Marker kommune har ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved skjermet avdeling.

Ved Marker Bo- og Servicesenter har kommunen samlet tjenestene som tilbys innen pleie og omsorg. Virksomheten består av bl.a somatisk avdeling, skjermet avdeling, korttid- og rehabiliteringsavdeling, hjemmesykepleie, dagsenter, hjemmehjelp, fysio- og ergoterapi og kjøkken. I tillegg ligger det flere ubemannede omsorgsboliger nært tilknyttet senteret.

Sykepleieren det søkes etter skal jobbe ved skjermet sengepost med tolv enkeltrom. Avdelingen er delt inn i to bogrupper med seks enkeltrom på hver bogruppe.

Stillingen forutsetter arbeid på dag/kveld, og hver 3. helg.

Stillingens innhold

 • Stillingen innebærer utøvelse av klinisk sykepleie og miljøarbeid for pasienter med vedtak om institusjonsplass.
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Utøve sykepleiefaglige oppgave i tråd med gjeldende krav til kvalitet.
 • Samarbeide med Helsehuset i Indre Østfold, Legevakten og Sykehuset Østfold.

 Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisert som sykepleier.
 • God norsk muntlig- og skriftlig fremstillingsevne.
 • Ønskelig med førerkort kl B.

Vi tilbyr

 • En krevende og spennende stilling i et trivelig miljø.
 • Engasjerte og faglig dyktige kolleger.
 • Forholdsvis lite og oversiktelig sykehjem med tett og god kontakt mellom ledere, ansatte, pasienter og pårørende.
 • God pensjonsavtale med KLP.
 • Lønn etter avtale.

Sykepleierstudenter som avslutter studiet denne våren anmodes spesielt om å søke. Marker kommune har et godt læringsmiljø og tilbyr i tillegg alle sine sykepleiere lønn tilsvarende maksimal ansiennitetsberegning uavhengig av opparbeidet annsiennietet. 

Marker kommune søker medarbeider med relevant erfaring og interesse for å arbeide med mennesker med ulike hjelpebehov, kreativitet og nytenkning, kunne arbeide selvstendig og ta ansvar, evne til omstilling og kunne trives med en variert arbeidsdag.

Personlige egenskaper som samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

24.11.2019

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Ørje

Kontaktpersoner:

Adresse:

Braarudveien 25 1870 Ørje