Marker kommune institusjon og hjemmebaserte tjenester

Ledige faste stillinger 2. hver og 3. hver helg ved institusjon og hjemmebaserte tjenester

Helgestillinger pleie og omsorg 2023

Virksomhet omsorg består av somatisk sykehjemsavdeling, skjermet avdeling, korttid- og rehabiliteringsavdeling, boliger for utviklingshemmede, hjemmesykepleie, dagsenter, hjemmehjelp, samarbeid med fysio- og ergoterapi og kjøkken. I tillegg ligger det flere ubemannede omsorgsboliger nært tilknyttet senteret.

Helgestillingene krever gode norsk kunnskaper, både skriftlige og muntlige. I det er ønskelig med norsk autorisasjon som helsefagarbeider.

Stillingenes størrelse er på mellom 15 % og 25 %. Det er muligheter for å ta ekstra vakter. Andre yrkesgrupper innen helse- og omsorgssektoren kan også å søke.

 

Del på:

Jobbtype:

Ekstrahjelp
Fast
Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Ørje

Kontaktpersoner:

Adresse:

Lilleveien 76 Lilleveien bofellesskap 1870 Ørje

Kart: