Marker kommune Institusjon

Avdelingsleder sykehjem

Avdelingsleder sykehjem

På Marker bo- og servicesenter har kommunen samlet alle tjenestene som tilbys innen pleie og omsorg. Virksomheten består av somatisk avdeling, skjermet avdeling, korttid- og rehabiliteringsavdeling, natt tjenesten, hjemmesykepleie, avdeling for utviklingshemmede, dagsenter, hjemmehjelp, fysioterapi, ergoterapi, kjøkken og kantine. I tillegg ligger det flere ubemannede omsorgsboliger tilknyttet senteret.

Vår styrke er godt samhold og arbeidsmiljø. Korte og uformelle beslutningsveier bidrar til en god arbeidskultur, der faglig dyktige medarbeidere tilbyr kommunale pleie- og omsorgstjenester av høy kvalitet.


Marker kommune har de siste årene gjort store investeringer innen omsorgsteknologi, og den utviklingen vil fortsette.

 

Marker kommune har ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder for institusjon med tiltredelse etter avtale, januar 2024.

Ønsker du å jobbe som avdelingsleder med ansvar for somatisk- og skjermet sengepost, da kan Marker være noe for deg.

Marker sitt behov for pleie og omsorgstjenester vil i årene som kommer være i vekst. Utfordringene er mange og virksomhetens ca. 130 godt motiverte og kompetente ansatte skal ha en ny leder eller kollega. Vi ser etter faglig dyktig lagspiller som kan lede, motivere og inspirere oss fremover.

 

Daglig arbeidsledelse og arbeidsplanlegging for ca 30 årsverk, herunder å sørge for forsvarlig kompetanse i avdelingen til enhver tid - i godt samarbeid med tillitsvalgte og den enkelte medarbeider.
Utarbeidelse av turnus i teamet innenfor definert økonomisk ramme.
Motivere og engasjere medarbeiderne for å nå virksomhetens og teamets mål.
Ansvar for å være med å sikre et godt arbeidsmiljø for medarbeidere i hvert team og på tvers i virksomheten.
Sikre at vi tildeler og yter gode tjenester i samsvar med gjeldende lover, avtaler, rutiner og retningslinjer.
Økonomisk medansvar og økonomioppfølging innenfor teamets/virksomhetens definerte rammer.
Ansvar for at de viktigste oppgavene prioriteres innenfor til enhver tid gjeldende rammer og forutsetninger.
Sykefraværsoppfølging, gjennomføring av medarbeidersamtaler og annet personalarbeid.
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i samråd med virksomhetsleder.
Opplærings- og veiledningsansvar for alle medarbeidere i teamet.
Journalansvarlig.
Legge til rette for et godt samarbeid med pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.
Du vil være en del av virksomhetens lederteam 

Ansvarsområde

 • Daglig drift av avdelingen
 • Deltakelse i institusjonens ledergruppe
 • Avdelingsleder har personal-, faglig- og økonomisk ansvar for driften av 20 somatiske senger, 12 senger på skjermet avdeling. Tilsammen jobber det ca. 30 årsverk på de to avdelingene.
 • Samarbeide med Helsehuset i Indre Østfold, Legevakten, Sykehuset Østfold og øvrige tjenester i virksomhet omsorg.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Treårig helsefaglig bakgrunn på bachelornivå.
 • Ledererfaring.
 • Lederutdanning, eller at man forplikter seg til å ta dette.
 • God norsk muntlig- og skriftlig fremstillingsevne..
 • Generellt gode IT kunnskaper
 • Kompetanse i turnusplanlegging. Vi benytter Notus ressursstyring

 

Personlige egenskaper

Du er fleksibel, er strukturert, har gode samarbeidsevner, er selvstendig og har stor arbeidskapasitet.

Vi søker deg som er tydelig og har evne til å motivere kollegaer til arbeid mot felles mål. Du er opptatt av fag og målrettet kvalitetsarbeid, og du har engasjement, pågangsmot og et jevnt, godt humør.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tett og godt lederteam.
 • Meget konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • God pensjonsavtale med KLP
 • Gode, kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • En aktiv og engasjert ledergruppe


       

Bare elektroniske søknader via Webcruiter vil bli behandlet.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er det krav til stillingen om at det før tiltredelse legges frem gyldig politiattest, som ved fremleggelse ikke er eldre enn tre måneder. 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.10.2023

Tiltredelse:

15.01.2024

Arbeidssted:

Ørje

Kontaktpersoner:

Adresse:

Braarudveien 25 1870 Ørje

Kart: